پروژه های درحال انجام

پروژه های درحال انجام شرکت:

بازرسی ابر سازه پل مهرویلای کرج – در حال اجرا
مشاور مهندسی جوش در شرکت نیک بینش کارن –  در حال اجرا
مشاور و بازرس فنی کارخانه روش صنعت – در حال اجرا
مشاور و بازرس فنی شرکت کاوشگران باصر – در حال اجرا
مشاور و بازرس فنی شرکت رستافن ارتباط – در حال اجرا
مشاوره، بازرسی فنی و انجام آزمایشات غیر مخرب جوش مجتمع مسکونی بلوار کاوه نیاوران تهران – در حال اجرا
مشاوره بازرسی فنی هتل صخره لرستان- در حال اجرا
پروژه 2700 تنی تعاونی مسکن و شهرسازی شهر تهران منطقه 22 –در حال اجرا
پروژه 12000 تنی مجتمع تجاری توحید کرج – در حال اجرا
دوره عملی فرایندهای جوشکاری – دانشگاه صنایع هواپیمایی ایران – در حال اجرا
مخازن ساخته شده توسط شرکت پارس مخزن کارفرما شرکت نفت – در حال اجرا

کلیه حقوق متعلق به این سایت می باشد